Kiến Thức Cơ Bản Lịch Sử 10

0
20
Kiến Thức Cơ Bản Lịch Sử 10
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách Kiến Thức Cơ Bản Lịch Sử 10 giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức cơ bản chương trình Lịch sử lớp 10 ban Khoa học Xã hội và Nhân văn, sách gồm có hai phần:

Phần I: Kiến thức cơ bản nhằm giúp các em nắm vững những nội dung cơ bản của từng bài.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp các em vận dụng những kiến thức để trả lời câu hỏi trắc nghiệm, thông qua đó tạo điều kiện cho các em hiểu sâu sắc về lịch sử của chương trình lớp 10.