Kiến Thức Cơ Bản Ngữ Văn 10

0
31
Kiến Thức Cơ Bản Ngữ Văn 10
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Kiến thức cơ bản Ngữ Văn 10 được biên soạn theo chương trình Ngữ Văn 10, với nội dung được chia thành 35 tuần. Trong ba phân môn (Văn học, Tập làm văn, ngữ pháp) thì Văn học là trọng tâm, vì thế các bài trong sách này được viết dưới dạng tích hợp, không chỉ để bồi dưỡng nâng cao năng lực cảm thụ văn chương mà còn rèn luyện cách dùng từ đặt câu, cách diễn đạt nói và viết…