Kiến Thức Cơ Bản Vật Lý 11

0
20
Kiến Thức Cơ Bản Vật Lý 11
Chuyên mục: Lớp 11

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Nhằm giúp học sinh nắm vững các kiến thức trọng tâm, biết cách vận dụng kiên thức đã học để trả lời các câu hỏi vận dụng, bài tập cơ bản và các bài tập tổng hợp Vật lí lớp II theo chương trình mới, chúng tôi biên soạn cuốn sách: “Kiến Thức Cơ Bản Vật Lý 11“.

Nội dung cuốn sách bám sát chương trình Vật lí lớp 11 nâng cao hiện hành, môi bài đều được trình bày theo một cấu trúc Chung.

* KIẾN THÚC CƠ BẢN: Giúp học sinh ôn và nắm vững những kiến thức quan trọng của bài học.

* CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG: Gồm hệ thống các câu hỏi và bài tập mang tính tổng hợp và vận dụng kiến thức vào thực tế, giúp học sinh biết áp dụng kiến thức bài học trong việc giải thích các hiện tượng một cách hợp lí, đồng thời giúp các em tiếp cận những dạng bài tập cơ bán theo chương trình mới hiện hành.

* HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP SỐ: Giúp học sinh sau khi tự trả lời và làm các bài tập vận dụng, có thể so sánh và tham khảo cách trả lời để rút ra những kinh nghiệm cần thiết. Để việc sử dụng sách có hiệu quả, các em nên tự lực trả lời và giải các bài tập trước khi tham khảo lời giải.

Chúng tôi hi vọng “KIÊN THÚC CƠ BẢN VẬT LÍ 11” sẽ là tài liệu thiết thực và bổ ích giúp các em có thể học tốt chương trình Vật lí lớp 11.

Chúng tôi rất cảm ơn những ý kiến đóng góp xây dựng của bạn đọc, để lân tái bản tới tập sách sẽ hoàn thiện hơn.