Kỹ Thuật Giải Nhanh Bài Toán Hay Và Khó Hóa Học 11

0
20
Kỹ Thuật Giải Nhanh Bài Toán Hay Và Khó Hóa Học 11
Chuyên mục: Lớp 11

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách Kỹ Thuật Giải Nhanh Bài Toán Hay Và Khó Hóa Học 11 với cách trình bày đầy đủ, súc tích, khai thác được mọi khía cạnh kiến thức theo từng loại bài tập sẽ giúp cho các em nhanh chóng lĩnh hội được nguồn tri thức phong phú về Hóa học. Từ đó đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi.