Lịch Sử Kỹ Nữ – Từ Quân, Dương Hải

0
13

Nghề kỹ nữ, gái thanh lâu là một hiện thực mặt trái, một chỉ báo não lòng về hiện trạng cơ hàn và khuynh hướng suy thoái của xã hội. Trong sự phân hóa xã hội không thể tránh khỏi bắt nguồn từ việc chuyển qua kinh tế thị trường và mở cửa hiện nay. Việt Nam cũng đang đứng trước thực trạng nhức nhối này. Nhưng khác với nhiều quốc gia, pháp luật Việt Nam không thừa nhận hoạt động mại dâm mua bán thân xác và chà đạp nhân phẩm của con người bất kể dưới hình thức nào, nên hiện tượng mại dâm ở Việt Nam hiện nay mang trong nó những vấn đề về kinh tế, văn hóa – lối sống cũng như quản lý xã hội cần được quan tâm tìm hiểu.

Kỹ nữ sử (Lịch sử kỹ nữ) của Từ Quân và Dương Hải là một công trình nghiên cứu về nghề kỹ nữ ở Trung Quốc theo định hướng khoa học ấy. Trên phương diện nhìn nhận nghề kỹ nữ từ góc độ cấu trúc xã hội, mặc dù các cứ liệu được khảo sát và dẫn chứng trong quyển sách này chủ yếu lấy từ lịch sử Trung Quốc, công trình này vẫn có những giá trị tổng kết chung nhất định, và vì vậy cũng là một tác phẩm bổ ích không những với người đọc Trung Quốc mà còn cả với người đọc Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách Lịch sử kỹ nữ cùng bạn đọc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here