Luyện Kĩ Năng Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học Lớp 11

0
37
Luyện Kĩ Năng Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học Lớp 11
Chuyên mục: Lớp 11

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Nhằm xây dựng cho học sinh các kĩ năng cơ bản, cần thiết trong việc giải bài tập hóa học THPT, Rèn luyện kĩ năng giải nhanh bài tập hóa học trung học phổ thông – Hóa học 11 được biên soạn.

Sách gồm 8 chương:

 • Chương I: Sự điện li
 • Chương II: Nhóm nitơ
 • Chương III: Nhóm cacbon
 • Chương IV: Đại cương về hóa hữu cơ
 • Chương V: Hiđrocacbon no
 • Chương VI: Hiđrocacbon không no
 • Chương VII: Hiđrocacbon thơm – Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
 • Chương VIII: Dẫn xuất halogen – ancol – phenol anđehit – xeton – axit caboxylic

Trong mỗi chương được trình bày:

 • A. Lý thuyết cơ bản
 • B. Bài tập tự luận
 • C. Bài tập có lời giải
 • D. Hướng dẫn giải bài tập