Luyện Kỹ Năng Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học 10

0
39
Luyện Kỹ Năng Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học 10
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách hướng dẫn chi tiết kĩ năng cơ bản và cần thiết cho các em học sinh trong việc giải bài tập Hóa học của chương trình trung học phổ thông. Rèn Luyện Kĩ năng Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học Lớp 10 sẽ giúp các em tự học và tự ôn tập một cách hiệu quả thông qua các bài tập được giải chi tiết đầy đủ, dễ hiểu và theo các phương pháp giải nhanh.

Sách gồm 7 chương:

Chương I: Nguyên tử

Chương II: Bảng tuần hoàn

Chương III: Liên kết hóa học

Chương IV: Phản ứng hóa học

Chương V: Nhóm halogen

Chương VI: Nhóm oxi

Chương VII: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Trong mỗi chương được trình bày:

A. Lí thuyết cơ bản

B. Các bài tập mẫu

I. Bài tập tự luận

II. Bài tập trắc nghiệm

C. Bài tập trắc nghiệm có hướng dẫn giải

D. Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm