Luyện Kỹ Năng Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học 12

0
207
Luyện Kỹ Năng Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học 12
Chuyên mục: Hóa Học
Tác Giả:

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Nội dung sách Luyện Kỹ Năng Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học 12 gồm 9 chương, tổng hợp những kiến thức cơ bản của chương trình Hóa học 12. Mỗi chương gồm các phần sau:

A. Lý thuyết cơ bản (Sơ đồ điều chế, Một số chủ ý khi khi làm bài tập

B. Các bài tập mẫu (có phần bài giải chi tiết)

Ngoài ra còn có một số bài tập luyện giải để củng cố và nâng cao kiến thức. Các bài tập được phân loại thành những dạng đề cụ thể. Tác giả chú trọng đến phương thức giải nhanh. Phương pháp này không chỉ giúp các em rèn luyện tư duy suy luận nhanh mà còn hỗ trợ hiệu quả cho việc giải các bài tập trắc nghiệm.

MỤC LỤC

Chương I. Este – Lipit

Chương II. Cacbohiđrat

Chương III. Amin – Amino axit – Protein

Chương IV. Polime và vật liệu polime

Chương V. Đại cương về kim loại

Chương VI. Kim loại kiềm – Kim loại kiềm thổ và nhôm

Chương VII. Crom – Sắt – Đồng và một số kim loại khác

Chương VIII. Nhận biết một số chất vô cơ và chuẩn độ dung dịch

Chương IX. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và môi trường

Phụ Lục