Một Số Bài Giảng Về Các Bài Toán Trong Tam Giác

0
14

Quyển sách Một Số Bài Giảng Về Các Bài Toán Trong Tam Giác sẽ cung cấp các dạng bài tập từ dễ đến khó, mỗi dạng bài tập đều có phương pháp giải và ví dụ minh họa. Đồng thời sách còn đưa ra các lời nhận xét giúp học sinh tránh các sai lầm cơ bản khi làm bài.