Nan Đạo Ngã Thị Thần – Hùng Lang Cẩu

0
3
Nan Đạo Ngã Thị Thần
Tác Giả:

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Lưu tinh vạch phá trời cao , tương tự phá vỡ thế giới bình tĩnh.

Siêu phàm lực lượng giáng lâm nhân gian, là ai trong bóng đêm rình mò, là ai tại bên tai ta nói nhỏ.

Khi gào thét vỡ nát thương khung, khi lực lượng san bằng vực sâu, khi tất cả sinh tử đều bị chúa tể bọn hắn xưng hô ta là —— thần.

***
“Ngài tốt, mời hỏi ngài đối trò chơi có ý kiến gì?” “Ta cảm thấy kỹ năng thiết kế rất không hợp lý, tỉ như Lỗ Ban số bảy, hắn bắn đi ra rõ ràng là đạn, vì cái gì bị đánh tới ảnh hình người không có việc gì đồng dạng.” “Ây… Không có việc gì là chỉ…” “Bị viên đạn đánh trúng người, không nên giảm tốc, ngã xuống đất, chảy máu a?” “Còn có Lỗ Ban số bảy làm một người máy, ta cảm thấy hắn bị đao thương côn bổng cái gì chặt cái mấy trăm hạ đều không chết, cũng rất hợp lý a.”

Mời các bạn đón đọc Nan Đạo Ngã Thị Thần của tác giả Hùng Lang Cẩu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here