New Toeic 750 Từ Và Cụm Từ Phổ Biến Full Ebook + Audio

0
59

Giới Thiệu New Toeic 750 Từ Và Cụm Từ Phổ Biến Full Ebook + Audio

Cuốn sách “New Toeic 750 Từ và Cụm Từ phổ biến” (kèm ebook +audio) với tên gốc là “Prep for the new TOEIC keywords and Phrases” là một cuốn sách hiếm, với lượng xuất bản hạn chế. Cuốn sách này bao gồm 750 từ và cụm từ thường gặp trong bài TOEIC trong đó gồm 600 từ đơn + 150 cụm từ TOEIC thường hay xuất hiện, mỗi từ đều có phiên âm, nghĩa tiếng Việt, ví dụ rõ ràng. Đặc biệt là các từ được sắp xếp rất khoa học theo chủ đề, mỗi từ đều được cung cấp thêm từ đồng nghĩa, trái nghĩa và các từ dễ gây nhầm lẫn. Sách còn kèm 1 đề FULL TEST rất hay!

Các chủ đề từ vựng trong sách gồm có:

1. Thương mại tổng quát

2. Hành chính văn phòng

3. Nhân sự

4. Thu mua

5. Tài chính và ngân sách

6. Các vấn đề về quản lý

7. Nhà hàng và sự kiện

8. Du lịch

9. Giải trí

10. Sức khỏe

11. 150 cụm từ sắp xếp theo thứ tự alphabet

Download Ebook New Toeic 750 Từ Và Cụm Từ Phổ Biến Full Ebook + Audio

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Download’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Ebook

 Download

Audio

 Download

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

Đọc Online New Toeic 750 Từ Và Cụm Từ Phổ Biến Full Ebook + Audio

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Đọc Online’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Đọc Online

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here