Ngã Chích Tưởng Đương Nhất Cá An Tĩnh Đích Học Bá (Ta Chỉ Muốn Làm Một Cái An Tĩnh Học Bá)

0
4
Ngã Chích Tưởng Đương Nhất Cá An Tĩnh Đích Học Bá

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

“Ngươi khát vọng tri thức sao?”

“Không, ta khát vọng muội tử, rất moe cái chủng loại kia!”

“Làm ngươi chạm tới nhân loại tri thức đỉnh phong, không gì làm không được ngươi muốn cái gì liền có cái gì.”

“Vậy ta khát vọng tri thức!”

***

Lần này là thật hoàn thành. An bài một đứa con cái song toàn kết cục, không thể nói là thập toàn thập mỹ, nhưng cũng coi như cục bộ công đức viên mãn. Có thể là bởi vì ta trình độ có hạn đi, viết đến đằng sau, học thuật trình độ theo không kịp, viết rất mạnh mẽ, rất xấu hổ. Cho nên, liền đến nơi này đi. Có rất nhiều độc giả thêm ta QQ hỏi ta là cái gì trình độ, học ngành nào, tốt nghiệp ở cái nào trường đại học. Ta trước kia không dám trả lời, dù sao ta là bản khoa tốt nghiệp, viết loại này học bá văn, kỳ thật hoảng một nhóm. Dù sao hiện tại kết thúc, ta liền thống nhất trả lời đi.

Mời các bạn đón đọc Ngã Chích Tưởng Đương Nhất Cá An Tĩnh Đích Học Bá (Ta Chỉ Muốn Làm Một Cái An Tĩnh Học Bá) của tác giả Thuật Tiểu Thành.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here