Home Ngoại Ngữ Tiếng Hàn Quốc Ngữ Pháp Tiếng Hàn Dành Cho Người Việt

Ngữ Pháp Tiếng Hàn Dành Cho Người Việt

0
34
Ngữ pháp tiếng hàn dành cho người việt
Chuyên mục: Tiếng Hàn Quốc

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách Ngữ pháp tiếng hàn dành cho người việt tổng hợp một cách đầy đủ các kiến thức ngữ pháp trọng tâm, giúp các bạn đang bắt đầu học tiếng Hàn hoặc muốn ôn tập lại ngữ pháp một cách dễ dàng, các chủ điểm ngữ pháp được trình bày một cách khoa học dễ hiểu theo cấu trúc ba phần: Từ, ngữ và câu. Mỗi đề mục ngữ pháp đều có những giải thích ngắn gọn và ví dụ cụ thể.

Ngoài ra sách còn có hơn 3.000 câu tiếng Hàn thông dụng được lựa chọn cẩn thận và chuyển dịch từ các giáo trình tiếng Hàn sang tiếng Việt để làm ví dụ minh họa vừa có thể sử dụng để giao tiếp thực tế.

Cuốn sách Ngữ pháp tiếng hàn dành cho người việt tổng hợp một cách đầy đủ các kiến thức ngữ pháp trọng tâm, giúp các bạn đang bắt đầu học tiếng Hàn hoặc muốn ôn tập lại ngữ pháp một cách dễ dàng, các chủ điểm ngữ pháp được trình bày một cách khoa học dễ hiểu theo cấu trúc ba phần: Từ, ngữ và câu. Mỗi đề mục ngữ pháp đều có những giải thích ngắn gọn và ví dụ cụ thể.

Ngoài ra sách còn có hơn 3.000 câu tiếng Hàn thông dụng được lựa chọn cẩn thận và chuyển dịch từ các giáo trình tiếng Hàn sang tiếng Việt để làm ví dụ minh họa vừa có thể sử dụng để giao tiếp thực tế.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here