Ngữ Pháp Và Bài Tập Chương Trình Tiếng Anh Lớp 12

0
148
Ngữ pháp và bài tập chương trình Tiếng Anh lớp 12
Chuyên mục: Ngoại Ngữ
Tác Giả:

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách Ngữ Pháp Và Bài Tập Chương Trình Tiếng Anh Lớp 12 được biên soạn theo các hiện tượng ngữ pháp và từ vựng xuất hiện trong các đơn vị bài học thuộc chương trình Tiếng Anh lớp 12. Cuốn sách giúp các em học sinh nắm vững ngữ liệu đã học trong SGK, đồng thời mở rộng và nâng cao kiến thức cũng như phát triển kĩ năng làm các dạng bài tập về ngữ pháp và từ vựng lớp 12. Bài tập trong cuốn sách gồm các dạng như sau:

– Bài tập trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn

– Chọn từ/cụm từ điền vào chỗ trống

– Điền từ vào chỗ trống

– Dùng dạng đúng của từ trong câu hoặc trong bài

– Lắp ghép

– Tìm và sửa lỗi sai

– Ghép câu

– Biến đổi câu / viết lại câu.

Các bài tập được biên soạn theo đơn vị bài học trong SGK, giúp các em học sinh lớp 12 rèn luyện kỹ năng làm các dạng bài tập và làm giàu thêm kiến thức ngữ pháp và từ vựng tiếng anh của mình.