Nhân Tướng Học

0
95

Nhân Tướng học là một môn khoa học có từ rất lâu đời. Phát triển và song hành cùng thời đại, ngày nay nhân tướng học đã được nhiều người quan tâm nghiên cứu và tìm hiểu. Nghiên cứu và tìm hiểu về Nhân tướng học là công việc đòi hỏi phải có những hiểu biết nhất định và có sự kiên trì, chuyên tâm đặc biệt. Hiểu và vận dụng những tri thức về Nhân tướng học trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống là công việc khó khăn phức tạp và hữu ích

Nhân tướng học là phép dự đoán về con người thông qua các bộ vị thân thể của con người. Phép dự đoán này có từ rất lâu đời và tồn tại đến ngày nay, trở thành một nét đặc biệt luôn hấp dẫn của nền văn hóa thần bí phương Đông. Do chỉ dựa trên quan sát và kinh nghiệm mà đi đến kết luận nên nhân tướng học không được chứng minh theo kiểu khoa học thực nghiệm và tồn tại rất nhiều quan điểm phản bác. Với những nội dung được giới thiệu, chia sẻ một cách chi tiết, cụ thể trong cuốn sáchNhân tướng học, tác giả Hy Trương hy vọng sẽ mang đến cho người đọc cái nhìn sâu sắc hơn, thấu đáo hơn để đối diện với những vấn đề còn chưa được làm sáng tỏ ở lĩnh vực đầy phức tạp này.

Mục lục cuốn sách Nhân Tướng Học:

 • Lời Mở Đầu
 • Phần 1: Các Nét Tướng Trong Nhân Tướng Học
 • Chương 1: Tổng Quát Về Khuôn Mặt
 • — Tam Đình
 • — Ngũ Nhạc
 • — Tứ Đậu
 • — Lục Phủ
 • — Ngũ Quan
 • — 13 Bô Vị Quan Trọng
 • — 12 Cung Trong Tưóng Học
 • — Trán
 • Chương 2: Lông Mày
 • Chương 3: Mắt
 • Chương 4: Mũi Và Lưỡng Quyền
 • Chương 5: Môi Miệng Và Khu Vực Hạ Đình
 • Chương 6: Tai
 • Phần 2: Các Loại Tướng
 • Chương 1: Loại Tướng Chính Thường
 • Chương 2: Loại Tướng Biến Cách
 • Chương 3: Nhưng Tướng Cách Đặc Biệt
 • Chương 4: Âm Thanh, Râu Tóc Và Nốt Ruồi Và Động Tác
 • Quyển Hạ: Lý Tướng Và Pháp Tướng
 • Chương 1: Nguyên Tắc Thanh Trọc
 • Chương 2: Nguyên Lý Âm Dương Và Ngũ Hành Trong Tướng Học
 • Chương 3: Thần, Khí, Sắc Và Khí Phách
 • Chương 4: Phương Pháp Xem Tướng
 • Chương 5: Ứng Dụng Nhân Tướng Học
 • Chương 6: Tướng Phụ Nữ