Những Bài Tập Chọn Lọc Và Trả Lời Sinh Hóa

0
56
Những Bài Tập Chọn Lọc Và Trả Lời Sinh Hóa
Chuyên mục: Sinh Học
Tác Giả:

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Những bài tập chọn lọc và trả lời sinh hoá nhằm giúp bạn đọc tập trung vào những nội dung chủ yếu trong môn sinh hoá. Sách Những Bài Tập Chọn Lọc Và Trả Lời Sinh Hóa được viết dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm, tập trung giải đáp 38 phần ( 38 câu hỏi – bài tập) có liên quan đến các vấn đề quan trọng và chủ yếu trong kiến thức cơ sở của Sinh hoá. Mỗi câu hỏi có ít nhất 3-4 gợi ý để bạn đọc suy nghĩ và trả lời, tự so sánh, đánh giá sự chính xác của kiến thức.

Phần trả lời được mở rộng và đi sâu vào những điểm quan trọng có phân tích,lý giả để giúp cho việc ôn tập nắm vững kiến thức cơ bản và giải thích các hiện tượng Sinh hoá, các mối liên quan của con đường trao đổi chất và lượng diễn ra trong cơ thể sống.