Những Thành Công Lớn Trong Kinh Tế Châu Á

0
12
Những Thành Công Lớn Trong Kinh Tế Châu Á
Tác Giả:

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Những thành công lớn trong kinh tế Châu Á tập trung trình bày các vấn đề cơ bản như: Thông tin là sức mạnh; tìm hiểu công ty, tìm hiểu gia đình, giao thiệp với các gia đình công ty; hiểu được Hoa kiều hải ngoại; Điều hành việc cải cách, lạm dụng sở hữu trí tuệ: kiềm chế những rủi ro; bán các dịch vụ tư vấn tại Á Châu; làm nghiêng sân chơi; suy nghĩ theo cách toàn cầu, hành động theo cách bản địa – Nhưng xa đến đâu?

Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.