Ôn Luyện Thi Đại Học Môn Toán Giải Tích

0
16

Bộ sách Ôn Luyện Thi Đại Học Môn Toán Giải Tích gồm 3 phần:

Phần I: Các chuyên đề về Đại số

Phần II: Các chuyên đề về Giải tích

Phần III: Các chuyên đề về Hình học

Nội dung bộ sách bao gồm toàn bộ kiến thức của chương trình toán phổ thông trung học mà trọng tâm là các chuyên đề liên quan đến cấu trúc đề thi tuyển sinh Đại học – Cao đẳng và Tốt nghiệp phổ thông. Các chuyên đề được sắp xếp theo thứ tự của chương trình phổ thông trung học từ lớp 10 đến lớp 12 do đó bộ sách có thể dùng cho học sinh đang học các lớp phổ thông trung học.