Ôn Luyện và Đề Kiểm Tra Hóa Học 10

0
15
Ôn Luyện và Đề Kiểm Tra Hóa Học 10
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách Ôn Luyện và Đề Kiểm Tra Hóa Học 10 cung cấp cho người đọc các lý thuyết cơ bản, các đề kiểm tra thời lượng 45 phút gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm, phần hướng dẫn giải các đề kiểm tra ở phần trước.

Mời các bạn tham khảo cuốn sách.