Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Học 11

0
17

Giới Thiệu Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Học 11

Cuốn sách Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Học 11 giúp học sinh cũng như quý thầy cô giáo nắm chắc kiến thức cần nhớ cũng như cách giải quyết các dạng bài tập thường gặp trong chương trình hóa học lớp 11.

Cuốn sách bao gồm :

Chương IV: Đại cương về hóa học hữu cơ

Chương V: Hidrocacbon no

Chương VI: Hidrocacban không no: anken – ankađien – ankin

Chương VII: Aren

Chương VIII: Dẫn xuất halogen – xeton và axit cacboxylic

Chương IX: Anđehit – xeton và axit cacboxylic.

Download Ebook Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Học 11

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Download’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Phần Vô Cơ

PDF

Phần Hữu Cơ

PDF

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

Đọc Online Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Học 11

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Đọc Online’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Phần Vô Cơ

Đọc Online

Phần Hữu Cơ

Đọc Online

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]