Phân Loại Và Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Toán 11

0
1140

Giới Thiệu Phân Loại Và Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Toán 11

Nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học môn Đại Số – Giải Tích lớp 11 chúng tôi biên soạn ra cuốn sách Phân Loại Và Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Toán 11 Tập 1 Đại Số Giải Tích Cơ Bản và Nâng Cao.

Cuốn sách được biên soạn theo chương trình mới của bộ DG-DT với những kiến thức cơ bản và nâng cao mang đến cho các em học sinh nguồn tài liệu hữu ích. Cuốn sách xoay quanh các vấn đề sau :

Chương I: Hàm số lượng giác – phương trình lượng giác

Chương II: Tập hợp và xác suất

Chương III: Dãy – Cấp số cộng và cấp số nhân

Chương IV: Giới hạn

Chương V: Đạo hàm

Download Ebook Phân Loại Và Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Toán 11

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Download’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

PDF

Tập 2

PDF

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

Đọc Online Phân Loại Và Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Toán 11

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Đọc Online’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

Đọc Online

Tập 2

Đọc Online

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]