Phân Loại Và Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Vật Lý 10

0
21
Phân Loại Và Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Vật Lý 10
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Quyển sách Phân Loại Và Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Vật Lý Lớp 10 do TS. Trần Ngọc biên soạn có nội dung phân thành các chương theo sách giáo khoa và được trình bày theo từng chủ đề; trong mỗi chủ đề đều có phần lý thuyết, các bài tập ví dụ có hướng dẫn giải chi tiết, các bài tập tự giải và các bài tập trắc nghiệm.

Quyển sách được biên soạn theo chương trình cải cách của Bộ Giáo dục và Đào tạo thuộc hai ban Khoa học cơ bản và Nâng cao nên phù hợp với tất các các em học sinh muốn củng cố và nâng cao kiến thức bộ môn Vật lý 10.