Phân Loại và Phương Pháp Làm Bài Văn Nghị Luận 12

0
177
Phân Loại và Phương Pháp Làm Bài Văn Nghị Luận 12
Chuyên mục: Lớp 12

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách Phân loại và phương pháp làm bài văn nghị luận 12 ra đời nhằm mục đích hướng dẫn học sinh thực hiện tốt những yêu cầu của các đề văn trên cơ sở giúp các em nắm vững các bước cơ bản cần thiết khi thực hiện mỗi dạng bài. Nội dung cuốn sách gồm có hai phần chính:

Phần 1: Nghị luận văn học.

Phần 2: Nghị luận xã hội.