Phép Dời Hình Trong Mặt Phẳng Lớp 11

0
12
Phép Dời Hình Trong Mặt Phẳng Lớp 11
Chuyên mục: Lớp 11

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Kể từ năm học 2007 – 2008, chương trình phân ban lớp 11 sẽ áp dụng đại trà trên cả nước.

Cũng như các cấp lớp khác, chương trình toán lớp 11 có nhiều đổi mới. Trong phân môn Hình học lớp 11 có phần “Các phép dời hình trong mặt phẳng”. Theo quan điểm toán học trên thế giới thì cần phải phân biệt phép biến hình và phép dời hình.

+ Phép biến hình là một qui tắc biến đổi một hình (F) đã cho thành một hình (F’) mà không bắt buộc phải bảo toàn độ lớn của hình.

Thí dụ: Phép vị tự, phép đồng dạng, phép nghịch đảo… là những phép biến hình.

+ Phép dời hình là một phép biến hình đặc biệt, biến đối một hình (F) đã cho thành một hình (F’) mà không làm thay đổi các khoảng cách giữa hai điểm cho trước của hình.

Thí dụ: Phép tịnh tiến, phép đối xứng, phép quay. Dĩ nhiên các phép tịnh tiến, đối xứng, quay cũng là những phép biến hình nhưng các phép biến đổi như phép vị tự, phép đồng dạng, phép nghịch đảo,… không phải là những phép dời hình.

Dù thận trọng đến đâu vẫn có thể có sai sót những sai sót ngoài ý muốn (những sai sót mà các bạn đã từng viết sách đều có kinh nghiệm qua), chúng tôi rất mong các bạn đồng nghiệp thông cảm, thể tất.