Phương Pháp Chọn Lọc Giải Toán Hàm Số Mũ Và Logarit 12

0
16

Tập sách Phương Pháp Chọn Lọc Giải Toán Hàm Số Mũ Và Logarit 12 có các phần:

– Tóm tắt các kiến thức cơ bản, trọng tâm về luỹ thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit.

– Vận dụng các kiến thức trên vào phương pháp giải toán, rèn luyện các kỹ năng tính toán, chứng minh, và đặc biệt, giải, biện luận các phương trình và bất phương trình mũ – lôgarit.

– Phần toán chọn lọc gồm:

+ Các bài toán cơ bản.

+ Một số bài tập nâng cao.

+ Tuyển tập các bài toán thi về hàm số mũ, lôgarit trong và ngoài nước nhằm mục đích hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu nên đa số các bài toán thường gồm nhiều câu tương tự…