Home Lớp Học Lớp 11 Phương Pháp Giải Bài Tập Trắc Nghiệm Hình Học Lớp 11

Phương Pháp Giải Bài Tập Trắc Nghiệm Hình Học Lớp 11

0
11
Phương Pháp Giải Bài Tập Trắc Nghiệm Hình Học 11
Chuyên mục: Lớp 11

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách Phương Pháp Giải Bài Tập Trắc Nghiệm Hình Học Lớp 11 được biên soạn nhằm đem tới cho các em những bài tập và phương pháp giải bài tập trắc nghiệm môn Toán Hình học một cách hợp lý và sáng tạo đồng thời đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá kết quả học tập của học sinh…

Ở cuốn sách này các em sẽ được học về các chương tương ứng với sách giáo khoa hình học 11 bao gồm 3 chương:

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

Chương 3: Vectơ trong không gian quan hệ vuông góc trong không gian

Trong mỗi chương đều có lý thuyết gồm các kiến thức cần ghi nhớ và sau đó là bài tập tự luận, bài tập trắc nghiệm đi kèm cùng hướng dẫn giải.

Cuốn sách Phương Pháp Giải Bài Tập Trắc Nghiệm Hình Học Lớp 11 được biên soạn nhằm đem tới cho các em những bài tập và phương pháp giải bài tập trắc nghiệm môn Toán Hình học một cách hợp lý và sáng tạo đồng thời đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá kết quả học tập của học sinh…

Ở cuốn sách này các em sẽ được học về các chương tương ứng với sách giáo khoa hình học 11 bao gồm 3 chương:

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

Chương 3: Vectơ trong không gian quan hệ vuông góc trong không gian

Trong mỗi chương đều có lý thuyết gồm các kiến thức cần ghi nhớ và sau đó là bài tập tự luận, bài tập trắc nghiệm đi kèm cùng hướng dẫn giải.