Phương Pháp Giải Toán Số Phức Và Ứng Dụng

0
13

Số phức được đưa vào giảng dạy ở bậc phổ thông của nhiều nước trên thế giới, nhưng lại là nội dung mới với học sinh trung học ở Việt Nam, và thực sự đã gây không ít khó khăn bởi nguồn tài liệu than khảo hạn chế, hoặc nếu có thì cũng chưa đáp ứng được với mong muốn. Vì thế tôi biên soạn cuốn sách “Phương pháp giải toán số phức và ứng dụng” với ba phần:

Phần thứ nhất : Những vấn đề cơ bản về số phức

Phần thứ hai : Một số ứng dụng của số phức

Phần thứ ba : Các bài toán chọn lọc