Phương Pháp Giải Toán Tự Luận Hình Học Giải Tích 12

0
60

Cuốn sách Phương Pháp Giải Toán Tự Luận Hình Học Giải Tích 12 cung cấp các kiến thức để xử lý các bài tập tự luận môn toán lớp 12.

Cuốn sách gồm các phần:

​A. Kiến thức cơ bản

B. Phân dạng bài tập

Phụ lục : Một số đề thi đại học

Cuốn sách hứa hẹn mang đến cho các em học sinh một nguồn tài liệu hữu ích và chất lượng để các em học tập với kết quả tốt chương trình toán lớp 12.