Pierrr Gourou – Người nông dân châu thổ Bắc Kỳ

0
19

Cuốn sách của Pierre Gourou nghiên cứu về châu thổ Sông Hồng, một châu thổ vào loại đông dân nhất thế giới, cái nôi của nền văn minh Việt Nam, là một tác phẩm đặc sắc nghiên cứu về địa lý nhân văn. Mặc dù sách đã xuất bản (nguyên bản tiếng Pháp) từ các năm 30 của thế kỷ trước, nhưng đến nay sau hơn 70 năm, nó vẫn còn nguyên tính thời sự… Bởi lẽ dù vùng đất này đã có nhiều biến đổi về chính trị, kinh tế và xã hội nhưng vẫn còn lưu giữ được những nét cơ bản cho đến tận ngày nay. Cần biết thêm đôi điều về tác giả. Pierre Gourou là người đã sống gần trọn thế kỷ XX. Ông là Thạc sĩ sử học và địa lý học, Tiến sĩ văn chương, Ủy viên thông tấn Viện Viễn đông Bác cổ Pháp. Oâng đã thực hiện nhiều cuộc điều tra trên thực địa, tiếp xúc với nông dân, chú ý đến cấu trúc gia đình, tín ngưỡng tôn giáo… Và có lẽ nhờ vậy, những công trình nghiên cứu của ông là một phương thức đóng góp cho sự phát triển đi lên của các nước nghèo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here