Pro S Hóa Học Nền Tảng Hóa Học Hữu Cơ 11

0
25
Pro S Hóa Học Nền Tảng Hóa Học Hữu Cơ 11
Chuyên mục: Lớp 11

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

+ Hệ thống giúp bạn các lý thuyết Hóa học hữu cơ 11 trọng tâm ở dạng sơ đồ hình vẽ, mindmap, bảng biểu để hình ảnh hóa kiến thức. Đi kèm với lý thuyết là công thức tính toán khi làm bài tập.

+ Các câu hỏi được chia thành các bộ câu hỏi, mỗi bộ gồm 10 câu, một số lượng phù hợp với thời gian bạn tập trung cao nhất. Mỗi bộ câu hỏi thường tập trung vào một chủ đề kiến thức, kỹ năng để bạn rèn luyện thuần thục.

+ Các câu hỏi được đính kèm mức độ giúp bạn tiếp cận với các mức độ tương ứng trong đề thi THPT Quốc gia, đồng thời giúp dễ dàng lựa chọn các câu hỏi phù hợp với mình.

Các bài học

1. Lập công thức phân tử

2. Lý thuyết nền tảng Hóa học hữu cơ

3. Ankan – Anken – Ankin

4. Hydrocacbon thơm

5. Ancol – Phenol – Andehit

6. Axit cacbonxylic

7. Tổng hợp về dẫn xuất chứa oxy