Qua một số tài liệu tìm hiểu thêm về nước Nam Việt – Biện Quốc Trọng

0
17

Triệu Đà, nhà Triệu cùng nước Nam Việt có một số phận kì lạ trong nghiên cứu lịch sử ở Việt Nam. Từ nhiều thế kỉ trước cho đến nay, vẫn tồn tại hai xu hướng nhận định trái chiều. Theo chúng tôi, để nhận định khách quan về một nhà nước phải xác định được bản chất của nhà nước đó, nó có thuộc về nhân dân mà nó cai trị hay không, nó có đóng góp vào tiến trình lịch sử phát triển của cộng đồng nó quản lí hay không. Nếu nhà Triệu thuộc về dân tộc nào thì dân tộc đó có trách nhiệm viết lại lịch sử của mình. Trong bài viết này, chúng tôi vẫn tiếp tục khai thác thông tin từ chính sử nhưng chỉ dừng lại ở mức độ tìm hiểu thêm về diện mạo của một vương quốc Nam Việt được Sử kí và Đại Việt sử kí toàn thư dành nhiều ngôn từ lưu lại.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here