Quá trình cải cách giáo dục ở Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thời kỳ 1978-2003 – Nguyễn Văn Căn

0
14

“Quá trình cải cách giáo dục ở Cộng hoà nhân dân Trung Hoa thời kỳ 1978 – 2003” của TS. Nguyễn Văn Căn nghiên cứu những diễn biến cụ thể của quá trình phát triển và cải cách giáo dục ở Trung Quốc, qua đó làm rõ những thành tựu cơ bản và những hạn chế chủ yếu của sự nghiệp giáo dục ở Trung Quốc trong thời kỳ 1978 – 2003.

Sách gồm 3 chương

Chương 1: Khái quát tình hình giáo dục ở Cộng hoà nhân dân (CHND) Trung Hoa trước năm 1978: Cùng với quá trình khôi phục và phát triển kinh tế, quốc phòng, Trung Quốc cũng bắt đầu xây dựng một nền giáo dục mới của nước CHND Trung Hoa.

Chương 2: Giáo dục ở CHND Trung Hoa giai đoạn đầu cải cách mở cửa (1978 – 1992): Ở đây tác giả tập trung vào các vấn đề về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội khi Trung Quốc mới bước vào cải cách mở cửa; Khái quát hệ thống giáo dục; Khắc phục hậu quả giáo dục sau “Cách mạng văn hoá” (1978 – 1985); Và giai đoạn phát triển giáo dục (1986 – 1992).

Chương 3: Giáo dục ở CHND Trung Hoa giai đoạn xây dựng thể chế kinh tế thị trường XHCN (1993 – 2003): Phản ánh tình hình kinh tế, chính trị, xã hội thế giới và Trung Quốc những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX; Đẩy mạnh cải cách giáo dục trong những năm đầu xây dựng kinh tế thị trường XHCN đặc sắc Trung Quốc (1993 – 1997); Từng bước hoàn thiện thể chế giáo dục trong những năm thực hiện chiến lược “khoa giáo hưng quốc” 1998 – 2003; Một vài nhận xét về cải cách giáo dục ở Trung Quốc.

Đặc biệt trong cuốn sách có kèm theo phần Phụ lục: Nêu lên các sự kiện chính của giáo dục Trung Quốc thời kỳ 1978 đến 2003; Hiến pháp nước CHND Trung Hoa (những phần có liên quan đến giáo dục); Luật giáo dục nước CHND Trung Hoa; Luật giáo dục đại học nước CHND Trung Hoa; Cương yếu cải cách và phát triển giáo dục của nước CHND Trung Hoa; Một số thống kê về giáo dục Trung Quốc.

Cuốn sách đã hệ thống hoá quá trình phát triển và cải cách giáo dục ở Trung Quốc từ năm 1978 đến năm 2003 thông qua việc sưu tầm, tập hợp và hệ thống một cách toàn diện và tương đối đầy đủ các nguồn tài liệu như luật, chỉ thị, nghị quyết, chính sách giáo dục của nước CHND Trung Hoa thời kỳ 1978 – 2003 đối với các cấp, các ngành học, các khu vực, các địa phương qua từng giai đoạn trên chặng đường 25 năm cải cách phát triển của đất nước.

Trên cơ sở nghiên cứu những thành tựu và hạn chế của giáo dục Trung Quốc, cuốn sách gợi mở một số bài học tham khảo cho những ai quan tâm đến giáo dục Trung Quốc và giáo dục Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu bạn đọc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here