Quản Trị Marketing

0
59
Quản Trị Marketing

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Có nhiều cách định nghĩa Marketing khác nhau. Marketing là quá trình tổ chức lực lượng bán hàng nhằm bán được những hàng hóa do công ty sản xuất ra. Marketing là quá trình quảng cáo và bán hàng. Marketing là quá trình tìm hiểu và thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Hay Marketing là làm thị trường, nghiên cứu thị trường để thỏa mãn nó.

Chúng ta cũng có thể hiểu rằng Marketing là các cơ chế kinh tế và xã hội mà các tổ chức và cá nhân sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của mình thông qua quy trình trao đổi sản phẩm trên thị trường.

Thị trường cạnh tranh gây nhiều rủi ro trong kinh doanh, đòi hỏi doanh nghiệp phải nắm rõ thị trường, định vị sản phẩm, đưa ra những sản phẩm, dịch vụ khác biệt, đưa ra những chương trình khuyến mãi, các chương trình truyền thông, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng nhằm hổ trợ cho công tác bán hàng. Và để tồn tại và phát triển bền vững, doanh nghiệp cần phải xây dựng thương hiệu cho riêng mình. Đó là những vấn đề các bạn sẽ được học trong chương trình Quản Trị Marketing.