Quân Vương – Thuật Trị Nước

0
31
Quân Vương – Thuật Trị Nước

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Chỉ trong một cuốn sách nhỏ của Machiavelli đã hội tụ những nguyên tắc làm nền móng cho khoa học quản trị nói chung và chính trị học nói riêng.

Người ta sẽ luôn luôn đọc Quân vương chừng nào con người vẫn chưa thôi trò chơi nguy hiểm nhưng hấp dẫn có cái tên “chính trị”.

Qua cuốn sách, độc giả sẽ tìm ra chân dung một vị quân vương hình mẫu:

 • Keo kiệt hay rộng lượng
 • Độc ác hay nhân từ
 • Thất hứa hay giữ lời nếu lời hứa đi ngược lại lợi ích của mình
 • Phải làm gì để tránh bị dân chúng căm ghét
 • Phải thực thi những hành động lớn lao để nâng cao uy tín của mình

***

Quân vương- Thuật chính trị , có thể ví như cẩm nang dành cho kẻ thừa tự còn non trẻ của một Italia suy tàn, trước khi kẻ ấy bước lên ngai vàng bị lãng quên. Thực chất, đó là tâm thư của ông dành riêng cho vị quân chủ, chứ không nhằm truyền bá rộng rãi cho dân chúng. Bản dịch Quân vương – Thuật trị nước lần này là bản dịch của dịch giả Vũ Thái Hà, hứa hẹn truyền tải sát thực nhất các nội dung trong nguyên tác của Nicolo Machiavelli. Được phóng tác từ tác phẩm kinh điển Quân vương, Giám đốc- Thuật quản trị, là chỉ dẫn dành cho những nhà điều hành trẻ, những người đang không tiếc công sức hòng lưu lại dấu ấn trong kỷ nguyên thông tin của thiên niên kỷ mới.

“… điều làm cho Quân vương không chỉ có giá trị nghệ thuật và lịch sử là cái sự thật không thể đảo ngược rằng nó bàn về các nguyên tắc lớn mà ngày nay vẫn đang hướng dẫn các quốc gia và nhà cai trị trong quan hệ giữa họ với nhau và với các láng giềng.”_ trích Lời nói đầu, bản tiếng Anh

Quả thật, hiếm có cuốn sách nào thực sự “vượt thời gian” như Quân vương, cuốn sách nhỏ khiêm nhường song vô giá của Niccolò Machiavelli. Kể cả ngày nay, và kể cả dù bản thân ta không phải một quân vương hay nhà cai trị, ta vẫn có thể rút ra từ cuốn sách này những lời khuyên đầy minh triết về thuật đối nhân xử thế, có thể dựa vào cuốn sách này để hiểu hơn về động cơ ẩn sau những động thái của các chính trị gia hiện đại – tức là, dẫu ta chỉ là một thường dân “hèn mọn”, ta vẫn có tầm nhìn thấu suốt của một đấng quân vương.

Mục lục cuốn sách Quân Vương – Thuật Trị Nước:

 • Lời Giới Thiệu Của Raymond Aron
 • Chương 1: Nicolas Machiavel Kính Dâng Đức Ngài Uy Nghiêm Laurent De Dédicis
 • Chương 2: Những Vương Quốc Thế Tập
 • Chương 3: Những Vương Quốc Hỗn Tập
 • Chương 4: Lý Do Vương Quốc Của Darius Không Nổi Loạn Chống Lại Các Vị Thừa Kế Vua Alexandre
 • Chương 5: Phương Cách Cai Trị Những Đô Thị, Những Vương Quốc Đã Có Sẵn Nền Sinh Hoạt Và Luật Pháp
 • Chương 6: Nhũng Lãnh Thổ Mới Chiếm Được Nhờ Võ Lực Và Tài Năng Của Kẻ Chiến Thắng
 • Chương 7: Nhũng Lãnh Thổ Mới Chiếm Được Nhờ Võ Lực Và Tài Lực Của Kẻ Khác
 • Chương 8: Những Kẻ Nhờ Hành Vi Hèn Ác Làm Được Chúa Công
 • Chương 9: Những Vương Quốc Dưới Chế Độ Dân Chính
 • Chương 10: Sức Mạnh Cần Cho Vương Quốc
 • Chương 11: Những Vương Quốc Trực Thuộc Giáo Hội Công Giáo
 • Chương 12: Những Hạng Cầm Quân Và Lính Đánh Thuê
 • Chương 13: Quân Chính Quy, Quân Phụ Trợ Và Quân Hỗn Hợp
 • Chương 14: Quân Vương Đối Với Chiến Tranh
 • Chương 15: Sự Khen Chê Đối Với Quốc Vương
 • Chương 16: Tính Hào Phóng Và Cần Kiệm
 • Chương 17: Độc Ác Để Dân Sợ Hay Độ Lượng Để Dân Yêu
 • Chương 18: Quân Vương Và Chữ Tín
 • Chương 19: Tránh Để Dân Ghét Và Khinh Bỉ
 • Chương 20: Công Tác Xây Cất Thành Trì Doanh Trại
 • Chương 21: Cách Cai Trị Được Lòng Dân
 • Chương 22: Tổng Bộ Trưởng Của Chúa
 • Chương 23: Phương Cách Tránh Nịnh Thần
 • Chương 24: Lý Do Các Vương Hầu Ý Mất Hết Đất Đai
 • Chương 25: Số Mệnh Và Con Người
 • Chương 26: Kêu Gọi Anh Hùng Cứu Nước