Quốc triều chính biên toát yếu – Cao Xuân Dục

0
17

Dưới Triều Nguyễn, sử học Việt Nam được quan tâm và có sự phát triển mạnh mẽ, với mục đích vừa giúp bảo vệ độc lập dân tộc, vừa duy trì truyền thống quốc gia.

Các học giả được triều đình đặt vấn đề viết lại bộ sử chính thức của nước nhà. Trong đó, các nhà khoa bảng đã nghiên cứu, biên soạn công phu và giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của Triều Nguyễn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here