Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8

0
307
Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8
Chuyên mục: Lớp 8

Giới Thiệu Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8

Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 được chuẩn hóa theo khung chương trình của Bộ Giáo Dục. giúp các em rèn luyện các kĩ năng cơ bản nghe, nói, đọc viết bằng giọng phát âm chuẩn và các bài tập giúp các em rèn luyện để nâng cao các kĩ năng.

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 là cuốn sách bài tập đi kèm với cuốn sách Tiếng Anh 8 trong chương trình Tiếng Anh THCS.

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 gồm các bài tập về ngữ pháp, từ vựng, các chức năng ngôn ngữ thông qua các hoạt động viết và đọc hiểu nhằm giúp các em học sinh luyện tập sâu hơn các nội dung trọng tâm của bài. Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 còn là cuốn sách hỗ trợ hữu ích cho giáo viên, cung cấp thêm cho giáo viên nhiều loại hình bài tập phong phú, liên quan đến bài học trong cuốn sách giáo khoa Tiếng Anh 8, để giáo viên có thể khai thác sử dụng một sách linh hoạt và phù hợp cho mọi đối tượng học sinh khác nhau.

Mục lục Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 :

 • Unit 1: My Friends – Bạn của tôi
 • Unit 2: Making arrangements – Sắp xếp
 • Unit 3: At home – Ở nhà
 • Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta
 • Unit 5: Study Habits – Thói quen học tập
 • Unit 6: The young pioneers club – Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong
 • Unit 7: My neighborhood – Láng giềng của tôi
 • Unit 8: Country life and city life – Đời sống ở nông thôn và đời sống ở thành thị
 • Unit 9: A first – Aid course – Khoá học cấp cứu
 • Unit 10: Recycling – Tái chế
 • Unit 11: Travelling around Viet Nam – Du lịch vòng quanh Việt Nam
 • Unit 12: A vacation abroad – Kì nghỉ ở nước ngoài
 • Unit 13: Festivals – Lễ hội
 • Unit 14: Wonders of the world – Kì quan của thế giới
 • Unit 15: Computers – Máy vi tính
 • Unit 16: Inventions – Các phát minh

Download Ebook Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Download’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

PDF

Tập 2

PDF

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

Đọc Online Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Đọc Online’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

Đọc Online

Tập 2

Đọc Online

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]