Sách Giáo Khoa Đạo Đức Lớp 4

0
1081
Sách Giáo Khoa Đạo Đức Lớp 4
Chuyên mục: Lớp 4

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Khoa Đạo Đức Lớp 4 là sách giáo khoa cơ bản được Bộ Giáo Dục Đào Tạo tổ chức biên soạn và phát hành. Sách gồm 14 bài học đạo đức về các đức tính tốt cần có và cách ứng xử với môi trường và xã hội.

Mục lục:

 • Bài 1: Trung thực trong học tập
 • Bài 2: Vượt khó trong học tập
 • Bài 3: Biết bày tỏ ý kiến
 • Bài 4: Tiết kiệm tiền của
 • Bài 5: Tiết kiệm thời giờ
 • Bài 6: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ
 • Bài 7: Biết ơn thầy giáo, cô giáo
 • Bài 8: Yêu lao động
 • Bài 9: Kính trọng, biết ơn người lao động
 • Bài 10: Lịch sự với mọi người
 • Bài 11: Giữ gìn các công trình công cộng
 • Bài 12: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo
 • Bài 13: tôn trọng luật giao thông
 • Bài 14: Bảo vệ môi trường