Home Lớp Học Lớp 11 Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 11

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 11

0
88
Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 11
Chuyên mục: Lớp 11

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 11 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm hai phần: Khái quát nền kinh tế thế giới xã hội thế giới; Địa lý khu vực và quốc gia cung cấp đầy đủ kiến thức, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập địa lý giúp các em học sinh ôn tập, đánh giá lại kiến thức đã học trong nhà trường.

Mục lục Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 11 :

A – KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ – XÃ HỘI THẾ GIỚI

 • Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
 • Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế.
 • Bài 3. Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu.
 • Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.
 • Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực
  • Tiết 1. Một số vấn đề của châu Phi
  • Tiết 2. Một số vấn đề của Mĩ La Tinh
  • Tiết 3. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

B – ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

 • Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì
  • Tiết 1: Tự nhiên và dân cư – Hoa Kì
  • Tiết 2. Kinh tế – Hoa Kì
  • Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì
 • Bài 7. Liên minh châu Âu (EU)
  • Tiết 1. EU – Liên minh khu vực lớn trên thế giới
  • Tiết 2. EU – Hợp tác, liên kết để cùng phát triển
  • Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu
  • Tiết 4. Cộng hòa liên bang Đức
 • Bài 8. Liên bang Nga
  • Tiết 1. Tự nhiên, dân cư, xã hội – Liên bang Nga
  • Tiết 2. Kinh tế – Liên Bang Nga
  • Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga
 • Bài 9. Nhật Bản – Địa lí 11
  • Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế – Nhật Bản
  • Tiết 2. Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế – Nhật Bản
  • Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản
 • Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)
  • Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế – Trung Quốc
  • Tiết 2. Kinh tế – Trung Quốc
  • Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc
 • Bài 11. Khu vực Đông Nam Á
  • Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội – Đông Nam Á
  • Tiết 2. Kinh tế – Đông Nam Á
  • Tiết 3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
  • Tiết 4. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á
 • Bài 12. Ô-xtrây-li-a
  • Tiết 1. Khái quát về Ô- xtrây- li- a
  • Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô- xtrây- li- a

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 11 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm hai phần: Khái quát nền kinh tế thế giới xã hội thế giới; Địa lý khu vực và quốc gia cung cấp đầy đủ kiến thức, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập địa lý giúp các em học sinh ôn tập, đánh giá lại kiến thức đã học trong nhà trường.

Mục lục Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 11 :

A – KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ – XÃ HỘI THẾ GIỚI

 • Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
 • Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế.
 • Bài 3. Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu.
 • Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.
 • Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực
  • Tiết 1. Một số vấn đề của châu Phi
  • Tiết 2. Một số vấn đề của Mĩ La Tinh
  • Tiết 3. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

B – ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

 • Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì
  • Tiết 1: Tự nhiên và dân cư – Hoa Kì
  • Tiết 2. Kinh tế – Hoa Kì
  • Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì
 • Bài 7. Liên minh châu Âu (EU)
  • Tiết 1. EU – Liên minh khu vực lớn trên thế giới
  • Tiết 2. EU – Hợp tác, liên kết để cùng phát triển
  • Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu
  • Tiết 4. Cộng hòa liên bang Đức
 • Bài 8. Liên bang Nga
  • Tiết 1. Tự nhiên, dân cư, xã hội – Liên bang Nga
  • Tiết 2. Kinh tế – Liên Bang Nga
  • Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga
 • Bài 9. Nhật Bản – Địa lí 11
  • Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế – Nhật Bản
  • Tiết 2. Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế – Nhật Bản
  • Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản
 • Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)
  • Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế – Trung Quốc
  • Tiết 2. Kinh tế – Trung Quốc
  • Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc
 • Bài 11. Khu vực Đông Nam Á
  • Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội – Đông Nam Á
  • Tiết 2. Kinh tế – Đông Nam Á
  • Tiết 3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
  • Tiết 4. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á
 • Bài 12. Ô-xtrây-li-a
  • Tiết 1. Khái quát về Ô- xtrây- li- a
  • Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô- xtrây- li- a