Sách Giáo Khoa Giải Tích Lớp 12 Nâng Cao

0
235
Sách Giáo Khoa Giải Tích Lớp 12 Nâng Cao
Chuyên mục: Lớp 12

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Nội dung sách gồm 4 chương:

– Chương I: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

– Chương II: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và logarit

– Chương III: Nguyên hàm, tích phân, ứng dụng

– Chương IV: Số phức