Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 12

0
19
Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 12
Chuyên mục: Lớp 12

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 12 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm 10 bài đầy đủ lý thuyết về công dân trong đời sống, pháp luật …

Mục lục Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 12 :

  • Bài 1. Pháp luật và đời sống
  • Bài 2. Thực hiện pháp luật
  • Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật
  • Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống
  • Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo
  • Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản
  • Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ
  • Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân
  • Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước
  • Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại