Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 8

0
492
Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 8
Chuyên mục: Lớp 8

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 8 được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn. Sách gồm 21 bài học hữu ích dạy học sinh những đức tính cao đẹp và cần thiết cho mỗi con người…

Nội dung sách gồm các phần:

 • Tôn trọng lẽ phải
 • Liêm khiết
 • Tôn trọng người khác
 • Giữ chữ tín
 • Pháp luật và kỉ luật
 • Xây dựng tình bạn trong sánh lành mạnh

Mục lục:

 • Bài 1: Tôn trọng lẽ phải
 • Bài 2: Liêm khiết
 • Bài 3: Tôn trọng người khác
 • Bài 4: Giữ chữ tín
 • Bài 5: Pháp luật và kỷ luật
 • Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh
 • Bài 7: Tích cực tham gia hoạt động chính trị – xã hội
 • Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
 • Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
 • Bài 10: Tự lập
 • Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo
 • Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
 • Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội
 • Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS
 • Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
 • Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác
 • Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng
 • Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
 • Bài 19: Quyền tự do ngôn luận
 • Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam