Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 9

0
275
Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 9
Chuyên mục: Lớp 9

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 9 là một trong những cuốn sách giáo khoa lớp cơ bản được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo.

Sách gồm 18 bài học về phẩm chất đạo đức cần có, cách ứng xử với môi trường tự nhiên, xã hội.

Mục lục Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 9 :

 • Bài 1: Chí công vô tư
 • Bài 2: Tự chủ
 • Bài 3: Dân chủ và kỷ luật
 • Bài 4: Bảo vệ hòa bình
 • Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
 • Bài 6: Hợp tác cùng phát triển
 • Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
 • Bài 8: Năng động, sáng tạo
 • Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả
 • Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
 • Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
 • Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
 • Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
 • Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước,quản lý xã hội của công dân
 • Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
 • Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật