Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao

0
22
Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao
Chuyên mục: Lớp 11

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách được trình bày chi tiết, dễ hiểu, đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học …

Cuốn sách tổng hợp những dạng toán hóa học của chương trình nâng cao lớp 11. Mỗi bài toán đều có hướng dẫn giải cụ thể giúp các em tiện theo dõi và so sánh, đối chiếu với bài làm của mình. Sách dành cho học sinh khá, giỏi, học sinh chuyên Hóa. Quý thầy cô, phụ huynh cũng có thể dùng sách như tài liệu tham khảo để hướng dẫn các em trong quá trình ôn luyện.

Mục lục Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao :

 • Sự điện li
 • Phân loại các chất điện li
 • Axit, bazơ và muối
 • Sự điện li của nước, pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
 • Luyện tập Axit, bazơ và muối
 • Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 • Luyện tập Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện
 • Thực hành. Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 • Khái quát về nhóm nitơ
 • Nitơ
 • Amoniac và muối amoni
 • Axit nitric và muối nitrat
 • Luyện tập Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ
 • Photpho
 • Axit photphoric và muối photphat
 • Phân bón hoá học
 • Luyện tập Tính chất của photpho và các hợp chất của photpho
 • Thực hành. TÍnh chất của một số hợp chất nitơ, photpho. Phân biệt một số loại phân bón hóa học.
 • Khái quát về nhóm cacbon
 • Cacbon
 • Hợp chất của cacbon
 • Silic và hợp chất của silic
 • Công nghiệp silicat
 • Luyện tập Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng
 • Hoá học hữu cơ và hợp chất hữu cơ
 • Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơ
 • Phân tích nguyên tố
 • Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 • Luyện tập Chất hữu cơ, công thức phân tử
 • Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 • Phản ứng hữu cơ
 • Luyện tập Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 • Ankan : Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp
 • Ankan : Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí
 • Ankan : Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng
 • Xicloankan
 • Luyện tập Ankan và Xicloankan
 • Thực hành Phân tích định tính Điều chế và tính chất của metan
 • Anken : Danh pháp, cấu trúc và đồng phân
 • Anken : Tính chất, điều chế và ứng dụng
 • Ankadien
 • Khái niệm về tecpen
 • Ankin
 • Luyện tập Hiđrocacbon không no
 • Thực hành. Tính chất của hiđrocacbon không no
 • Benzen và AnkylBenzen
 • Stiren và naphtalen
 • Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
 • Luyện tập So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của hiđrocacbon thơm với hiđrocacbon no và không no
 • Thực hành. Tính chất của một số hiđrocacbon thơm
 • Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
 • Luyện tập Dẫn xuất halogen
 • Ancol: Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí
 • Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng
 • Phenol
 • Luyện tập Ancol, phenol
 • Thực hành. Tính chất của một vài dẫn xuất halogen, ancol Và phenol
 • Anđehit và Xeton
 • Luyện tập Anđehit và Xeton
 • Axit cacboxylic: Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí
 • Axit cacboxylic: tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng
 • Luyện tập Axit cacboxylic
 • Thực hành. Tính chất của anđehit và axit cacboxylic