Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 7

0
2328
Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 7
Chuyên mục: Lớp 7

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 7 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn phát hành. Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 7 bao gồm 6 chương nghiên cứu về các giai đoạn lịch sử Việt Nam và Thế Giới. Sách giúp các em nắm được những sự kiện chính và kiến thức mở rộng nâng cao của từng bài một cách dễ hiểu.

Mục lục Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 7 :

Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới trung đại
 • Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu
 • Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu
 • Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu
 • Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến
 • Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến
 • Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
 • Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Chương 1: Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (Thế kỉ X)

 • Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập
 • Bài 9 phần 1: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê
 • Bài 9 phần 2: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê
Chương 2: Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI – XII)
 • Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
 • Bài 11 phần 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)
 • Bài 11 phần 2: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)
 • Bài 12 phần 1: Đời sống kinh tế, văn hóa
 • Bài 12 phần 2: Đời sống kinh tế, văn hóa
Chương 3: Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII – XIV)
 • Bài 13 phần 1: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
 • Bài 13 phần 2: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
 • Bài 14 phần 1: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)
 • Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)
 • Bài 14 phần 3: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)
 • Bài 14 phần 4: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)
 • Bài 15 phần 1: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần
 • Bài 15 phần 2: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần
 • Bài 16 phần 1: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
 • Bài 16 phần 2: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
 • Bài 17: Ôn tập chương II và chương III
Chương 4: Đại Việt thời Lê Sơ (Thế kỉ XV – Đầu thế kỉ XVI)
 • Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV
 • Bài 19 phần 1: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
 • Bài 19 phần 2: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
 • Bài 19 phần 3: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
 • Bài 20 phần 1: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
 • Bài 20 phần 2: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
 • Bài 20 phần 3: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
 • Bài 20 phần 4: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
 • Bài 21: Ôn tập chương IV
Chương 5: Đại Việt ở các thế kỉ XVI – XVIII
 • Bài 22 phần 1: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII)
 • Bài 22 phần 2: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII)
 • Bài 23 phần 1: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII
 • Bài 23 phần 2: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII
 • Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII
 • Bài 25 phần 1: Phong trào Tây Sơn
 • Bài 25 phần 2: Phong trào Tây Sơn
 • Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn
 • Bài 25 phần 4: Phong trào Tây Sơn
 • Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước
Chương 6: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX
 • Bài 27 phần 1: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
 • Bài 27 phần 2: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
 • Bài 28 phần 1: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX
 • Bài 28 phần 2: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX
 • Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI
 • Bài 30: Tổng kết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here