Sách Giáo Khoa Lịch Sử và Địa Lí Lớp 5

0
1861
Sách Giáo Khoa Lịch Sử và Địa Lí Lớp 5
Chuyên mục: Lớp 5

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 5 là sách giáo khoa cơ bản do Bộ Giáo Dục Đào Tạo tổ chức biên soạn và ban hành. Sách gồm hai phần: Lịch sử và địa lý giới thiệu cho các em lịch sử đấu tranh giành lại độc lập và thiên nhiên con người Việt Nam.

Sách Giáo Khoa Lịch sử và Địa lí Lớp 5 gồm có 2 phần:

– Phần lịch sử:

 • Bài 1. Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định
 • Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước
 • Bài 3. Cuộc phản công ở kinh thành Huế
 • Bài 4. Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
 • Bài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông du
 • Bài 6. Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
 • Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
 • Bài 8. Xô viết Nghệ – Tĩnh
 • Bài 9. Cách mạng mùa thu
 • Bài 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập
 • Bài 11. Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)
 • Bài 12. Vượt qua tình thế hiểm nghèo
 • Bài 13. Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước
 • Bài 14. Thu – Đông 1947. Việt Bắc – Mồ chôn giặc Pháp
 • Bài 15. Chiến thắng Biên giới Thu-Đông 1950
 • Bài 16. Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
 • Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
 • Bài 18. Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)
 • Bài 19. Nước nhà bị chia cắt
 • Bài 20. Bến Tre đồng khởi
 • Bài 21. Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
 • Bài 22. Đường Trường Sơn
 • Bài 23. Sấm sét đêm giao thừa
 • Bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không
 • Bài 25. Lễ kí hiệp định Pa-ri
 • Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập
 • Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước
 • Bài 28. Xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình
 • Bài 29. Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay

– Phần Địa Lí:

 • Bài 1. Việt Nam – Đất nước chúng ta
 • Bài 2. Địa hình và khoáng sản
 • Bài 3. Khí hậu
 • Bài 4. Sông ngòi
 • Bài 5. Vùng biển nước ta
 • Bài 6. Đất và rừng
 • Bài 7. Ôn tập
 • Bài 8. Dân số nước ta
 • Bài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cư
 • Bài 10. Nông nghiệp
 • Bài 11. Lâm nghiệp và thuỷ sản
 • Bài 12. Công nghiệp
 • Bài 13. Công nghiệp (tiếp theo)
 • Bài 14. Giao thông vận tải
 • Bài 15. Thương mại và du lịch
 • Bài 16. Ôn tập
 • Bài 17. Châu Á
 • Bài 18. Châu Á (tiếp theo)
 • Bài 19. Các nước láng giềng của Việt Nam
 • Bài 20. Châu Âu
 • Bài 21. Một số nước ở châu Âu
 • Bài 22. Ôn tập
 • Bài 23. Châu Phi
 • Bài 24. Châu Phi (tiếp theo)
 • Bài 25. Châu Mĩ
 • Bài 26. Châu Mĩ (tiếp theo)
 • Bài 27. Châu Đại Dương và châu Nam Cực
 • Bài 28. Các đại dương trên thế giới
 • Bài 29. Ôn tập cuối năm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here