Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 6

0
115
Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 6
Chuyên mục: Lớp 6

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 6 được bộ giáo dục và đào tạo biên soạn và phát hành.Cuốn sách gồm 10 chương, cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về động vật , thực vật , vi sinh vât ,…

Sinh Học Lớp 6 giúp các em tìm hiểu cấu tạo cơ thể một cây xanh từ cơ quan sinh dưỡng đến cơ quan sinh sản cùng chức năng của chúng phù hợp với điều kiện sống.

Sách còn giúp các em hiểu được thực vật phong phú, đa dạng như thế nào qua các nhóm cây khác nhau, chúng đã biến đổi, phát triển ra sao từ đạng đơn giản nhất đến phức tạp nhất là những cây có hoa mà hằng ngày chúng ta vẫn tiếp xúc.

Ngoài ra, sách còn giúp các em biết được mối quan hệ giữa thực vật với môi trường sống cũng như vai trò của chúng đối với đời sống con người.

Mục lục Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 6 :

MỞ ĐẦU SINH HỌC

 • Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống
 • Bài 2. Nhiệm vụ của sinh học

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIỚI THỰC VẬT

 • Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật
 • Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa?
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Đại cương – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Đại cương – Sinh 6

CHƯƠNG I. TẾ BÀO THỰC VẬT

 • Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng
 • Bài 6. Quan sát tế bào thực vật
 • Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật
 • Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào
 • Đề kiểm tra 15 Phút – Chương tế bào thực vật – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 45 Phút – Chương tế bào thực vật – Sinh 6

CHƯƠNG II. RỄ

 • Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ
 • Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ
 • Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ
 • Bài 12. Biến dạng của rễ
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Rễ – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Rễ – Sinh 6

CHƯƠNG III. THÂN

 • Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân
 • Bài 14. Thân dài ra do đâu
 • Bài 15. Cấu tạo trong của thân non
 • Bài 16. Thân to ra do đâu
 • Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân
 • Bài 18. Biến dạng của thân
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Thân – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Thân – Sinh 6

CHƯƠNG IV. LÁ

 • Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá
 • Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá
 • Bài 21. Quang hợp
 • Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp
 • Bài 23. Cây có hô hấp được không?
 • Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu?
 • Bài 25. Biến dạng của lá
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Lá – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Lá – Sinh 6

CHƯƠNG V. SINH SẢN SINH DƯỠNG

 • Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
 • Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Sinh sản sinh dưỡng – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Sinh sản sinh dưỡng – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 15 phút – Học kì I – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 45 phút – Học kì I – Sinh 6

CHƯƠNG VI. HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH

 • Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa
 • Bài 29. Các loại hoa
 • Bài 30. Thụ phấn
 • Bài 31. Thụ tinh, kết hạt và tạo quả
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Hoa và sinh sản hữu tính – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Hoa và sinh sản hữu tính – Sinh 6

CHƯƠNG VII. QUẢ VÀ HẠT

 • Bài 32. Các loại quả
 • Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt
 • Bài 34. Phát tán của quả và hạt
 • Bài 35. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm
 • Bài 36. Tổng kết về cây có hoa
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Quả và hạt – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Quả và hạt – Sinh 6

CHƯƠNG VIII. CÁC NHÓM THỰC VẬT

 • Bài 37. Tảo
 • Bài 38. Rêu – Cây rêu
 • Bài 39. Quyết – Cây dương xỉ
 • Bài 40. Hạt trần – Cây thông
 • Bài 41. Hạt kín – Đặc điểm của thực vật hạt kín
 • Bài 42. Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm
 • Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
 • Bài 44. Sự phát triển của giới thực vật
 • Bài 45. Nguồn gốc cây trồng
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Các nhóm thực vật – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Các nhóm thực vật – Sinh 6

CHƯƠNG IX. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT

 • Bài 46. Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
 • Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
 • Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người
 • Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Vai trò của thực vật – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Vai trò của thực vật – Sinh 6

CHƯƠNG X. VI KHUẨN – NẤM – ĐỊA Y

 • Bài 50. Vi Khuẩn
 • Bài 51. Nấm
 • Bài 52. Địa y
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Vi khuẩn, Nấm, Địa y – Sinh 6
 • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Vi khuẩn, Nấm, Địa y – Sinh 6

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here