Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10

0
37
Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10 được chuẩn hóa theo khung chương trình của Bộ Giáo Dục giúp các em rèn luyện các kĩ năng cơ bản nghe, nói, đọc viết bằng giọng phát âm chuẩn và các bài tập giúp các em rèn luyện để nâng cao các kĩ năng…

Nội dung sách gồm 16 bài học và 6 bài ôn. Cấu trúc mỗi bài học như sau:

 • Reading: giúp học sinh rèn kỹ năng đọc lướt, mở rộng vốn từ, nâng cao ngữ pháp
 • Listening: gồm bài tập luyện nghe – hiểu
 • Speaking: gồm các hoạt động luyện nói theo chức năng ngôn ngữ và theo chủ điểm bài học
 • Writing: gồm các bài tập phát triển kỹ năng viết
 • Language Focus: thống kê và trình bày các vấn đề liên quan đến từ và ngữ pháp

Mục lục Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10 :

 • Unit 1: A Day in The Life of..- Một ngày trong cuộc sống của…
 • Unit 2: School Talks – Những buổi nói chuyện ở trường
 • Unit 3: People’s Background – Lý lịch con người
 • Unit 4 :Special Education – Giáo dục đặc biệt
 • Unit 5 :Technology and you – Công nghệ và bạn
 • Unit 6: An Excursion – Một chuyến du ngoạn
 • Unit 7: The mass media – Phương tiện truyền thông đại chúng
 • Unit 8: The story of my village – Chuyện làng tôi
 • Unit 9 : Undersea World
 • Unit 10: Conservation
 • Unit 11 : National parks
 • Unit 12: Music
 • Unit 13: Films and cinema
 • Unit 14: The world cup
 • Unit 15: Cities
 • Unit 16: Historical places