Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 12

0
12919
Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 12
Chuyên mục: Lớp 12

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 12 được chuẩn hóa theo khung chương trình của Bộ Giáo Dục giúp các em rèn luyện các kĩ năng cơ bản nghe, nói, đọc viết bằng giọng phát âm chuẩn và các bài tập giúp các em rèn luyện để nâng cao các kĩ năng.

Nội dung sách gồm các phần:

 • Reading: Gồm một hoặc một số đoạn văn có độ dài khoảng hơn 300 từ, nhằm giúp học sinh làm quen với chủ đề đơn vị bài học
 • Speaking: Gồm các hoạt động luyện nói theo chức năng ngôn ngữ
 • Listening: Gồm các đoạn văn hay hội thoại liên quan đến chủ đề bài học
 • Writing: Gồm các hoạt động phát triển kĩ năng viết cho học sinh

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 12 gồm 16 Units:

 • Unit 1 Home life
 • Unit 2 Cultural diversity
 • Unit 3 Ways of socialising
 • Unit 4 School education system
 • Unit 5 Higher education
 • Unit 6 Future jobs
 • Unit 7 Economic reforms
 • Unit 8 Life in the future
 • Unit 9 Deserts
 • Unit 10 Endangered species
 • Unit 11 Books
 • Unit 12 Water sports
 • Unit 13 The 22nd Sea Games
 • Unit 14 International organizations
 • Unit 15 Women in society
 • Unit 16 The association of southeast Asian nations