Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 9

0
5437
Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 9
Chuyên mục: Lớp 9

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 9 được chuẩn hóa theo khung chương trình của Bộ Giáo Dục. giúp các em rèn luyện các kĩ năng cơ bản nghe, nói, đọc viết bằng giọng phát âm chuẩn và các bài tập giúp các em rèn luyện để nâng cao các kĩ năng.

Sách Tiếng Anh Lớp 9 là một trong những cuốn sách giáo khoa lớp cơ bản được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo.

Sách Tiếng Anh Lớp 9 tiếp tục nâng cao trình độ Tiếng Anh của các em học sinh bằng cách phối hợp rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết ở mức độ cao hơn thông qua các bài học có nội dung phong phú, sinh động.

Tiếng Anh Lớp 9 gồm 10 đơn vị bài học cho khoảng 60 tiết học trên lớp. Mỗi đơn vị bài học bao gồm các mục: Getting Started, Listen & Read, Speak, Listen, Read, Write, Language focus.

Cuối sách là phần tóm tắt ngữ pháp và từ vựng.

Mục lục cuốn sách “Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 9” gồm :

  • Unit 1. A visit from a pen pal – Cuộc thăm của bạn tâm thư
  • Unit 2. Clothing – Quần áo
  • Unit 3. A Trip to the Countryside – Một chuyến về quê
  • Unit 4. Learning a New Language – Học một ngoại ngữ
  • Unit 5. The media – Phương tiện truyền thông
  • Unit 6. The Environment – Môi trường
  • Unit 7. Saving Energy – Tiết kiệm năng lượng
  • Unit 8. Celebrations – Lễ kỉ niệm
  • Unit 9. Natural Disaters – Thiên tai
  • Unit 10. Life on Other Planets – Sự sống trên các hành tinh khác