Sách Giáo Khoa Toán Lớp 3

0
1462
Sách Giáo Khoa Toán Lớp 3
Chuyên mục: Lớp 3

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 3 là một trong những cuốn sách giáo khoa lớp 3 cơ bản do Bộ Giáo Dục & Đào Tạo tổ chức biên soạn.

Sách gồm những nội dung chính như sau:

Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Chương 3: Các số đến 10000

Chương 4: Các số đến 100000

Chương 5: Ôn tập cuối năm.

Mục lục Sách Giáo Khoa Toán Lớp 3 :

 • Đọc, viết. So sánh các số có ba chữ số
 • Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)
 • Luyện tập
 • Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
 • Luyện tập
 • Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
 • Luyện tập
 • Ôn tập các bảng nhân
 • Ôn tập các bảng chia
 • Luyện tập
 • Ôn tập vẽ hình học
 • Ôn tập về giải toán
 • Xem đồng hồ
 • Xem đồng hồ (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Bảng nhân 6
 • Luyện tập
 • Nhân số có hai chữ số. với số có một chữ số (không nhớ)
 • Nhân số có hai chữ số. với số có một chữ số (có nhớ)
 • Luyện tập
 • Bảng chia 6
 • Luyện tập
 • Tìm một trong các phân bằng nhau của một số
 • Luyện tập
 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
 • Luyện tập
 • Phép chia hết và phép chia có dư
 • Luyện tập
 • Bảng nhân 7
 • Luyện tập
 • Gấp một số lên nhiều lần
 • Luyện tập
 • Bảng chia 7
 • Luyện tập
 • Giảm đi một số lần
 • Luyện tập
 • Tìm số chia
 • Luyện tập
 • Góc vuông, góc không vương
 • Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke
 • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét
 • Bảng đơn vị đo độ dài
 • Luyện tập
 • Thực hành đo độ dài
 • Thực hành đo độ dài (tiếp theo)
 • Luyện tập chung
 • Bài toán giải bằng hai phép tính
 • Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Bảng nhân 8
 • Luyện tập
 • Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
 • Luyện tập
 • So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
 • Luyện tập
 • Bảng chia 8
 • Luyện tập
 • So sánh số bé bảng một phần mấy số lớn
 • Luyện tập
 • Bảng nhân 9
 • Luyện tập
 • Gam
 • Luyện tập
 • Bảng Chia 9
 • Luyện tập
 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
 • Chia số có hai chữ số Cho số có một chữ số (tiếp theo)
 • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
 • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
 • Giới thiệu bảng nhân
 • Giới thiệu bảng chia
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Làm quen với biểu thức
 • Tính giá trị của biểu thức
 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Hình chữ nhật
 • Hình vuông
 • Chu vi hình chữ nhật
 • Chu vi hình vuông
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Các số có bốn chữ số
 • Luyện tập
 • Các số có bốn chữ số (tiếp theo)
 • các số có bốn chữ số (tiếp theo)
 • Số 10.000 – Luyện tập
 • Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
 • Luyện tập
 • So sánh các số trong phạm vi 10.000
 • Luyện tập
 • Phép cộng các số trong phạm vi 10.000
 • Luyện tập
 • Phép trừ các số trong phạm vi 10.000
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Tháng – Năm
 • Luyện tập
 • Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
 • Vẽ trang trí hình tròn
 • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
 • Luyện tập
 • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
 • Chia số có bốn chữ số Cho số có một chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Làm quen với chữ số La Mā
 • Luyện tập
 • Thực hành xem đồng hồ
 • Thực hành xem đồng hổ (tiếp theo)
 • Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Tiền Việt Nam
 • Luyện tập
 • Làm quen với thống kê số liệu
 • Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Các số có năm chữ số
 • Luyện tập
 • Các số có năm chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Số 100.000 – Luyện tập
 • So sánh các số trong phạm vi 100.000
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Diện tích của một hình
 • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
 • Diện tích hình chữ nhật
 • Luyện tập
 • Diện tích hình vuông
 • Luyện tập
 • Phép cộng các số trong phạm vi 100.000
 • Luyện tập
 • Phép trừ các số trong phạm vi 100.000
 • Tiền Việt Nam
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.
 • Luyện tập
 • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
 • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Bài toán liên quan đến rút về đơn Vị (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Ôn tập các số đến 100 000
 • Ôn tập các số đến 100.000 (tiếp theo)
 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000
 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000 (tiếp theo)
 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000 (tiếp theo)
 • Ôn tập về đại lượng
 • Ôn tập về hình học
 • Ôn tập về hình học (tiếp theo)
 • Ôn tập về giải toán
 • Ôn tập về giải toán (tiếp theo)
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here